Nyheter

Boken om Rosenlunds herrgård i handeln.

Rosenlunds gustavianska herrgård är en av Jönköpings mest kända äldre byggnader. Den är vackert belägen med vid utsikt över Vättern. Gården är en god representant för de lantställen som tillkom kring staden under 1700-talet.

Huvudbyggnaden stod färdig 1788 och byggherre var Gustaf Mauritz Posse, vice president vid Göta hovrätt. Posse var känd som något av en reformator inom svenskt lantbruk och Rosenlund kom att utvecklas till en mönstergård i regionen. Egendomen stannade länge inom släkten, men ägs av Jönköpings kommun sedan 1936. I dag är interiören försedd med väggmålningar och kakelugnar av hög kvalitet. Nära huvudbyggnaden ligger en inspektorsbostad som uppfördes 1845.