Stiftelsens ändamål enligt stadgarna

Följande ändamålsbeskrivning ligger till grund för bedömningen av inkomna ansökningar. Bidrag ges inte till poster som kan innebära att stiftelsen kan bli ansvarig för att betala skatt eller sociala avgifter.

I stiftelsestadgarnas §2 kan man läsa:
”Stiftelsens ändamål ska vara att med fondkapitalets avkastning främja vetenskaplig kulturhistorisk forskning och kulturminnesvård inom Jönköpings gamla stadsområde”.

Stiftelsens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av fem personer. Ledamöter av styrelsen ska vara museichefen vid Jönköpings läns museum, en person med anknytning till Jönköping, en person som bör, men inte måste, ha erfarenhet av förmögenhetsförvaltning, samt företrädesvis, två ättlingar till donator. Med ättlingar avses bröstarvingar, i rakt nedstigande led från donator.

Stiftelsens styrelse

Johan Malmsten

Johan Malmsten

Ordförande

Claes Malmsten

Claes Malmsten

Vice ordförande

Johan Gärskog

Johan Gärskog

Sekreterare 036-301810

Helena Nordström

Helena Nordström

Ledamot

Lovisa Skyborn

Lovisa Skyborn

Ledamot