Projekt

Nytt skyltprogram för Tändsticks- och Hospitalsområdet.

Nytt skyltprogram för Tändsticks- och Hospitalsområdet.

Projektets mål är att information kring Tändsticksområdets historia, byggnader och verksamhet ska blir mer lättillgängligt för fler målgrupper, och översiktligt med fler sätt att kunna […]

DET KROKIGA OCH DET RAKA -en film om arkitekten Carl Nyrén

DET KROKIGA OCH DET RAKA -en film om arkitekten Carl Nyrén

Trots att Carl Nyrén är en av Sveriges mest hyllade arkitekter så är han okänd för många. För filmaren Sven Blume var han en älskad […]

Översättning av latinsk avhandling

Översättning av latinsk avhandling

Projektet har tilldelats medel för enöversättning och analys av den latinsk avhandlingen De Utilitate Historiae Eccl. publicerad av Joannes Baazius d. ä. Skriften har aldrig […]

Jönköpings kolonisatörer

Jönköpings kolonisatörer

I boken Jönköping och stadens kolonisatörer undersöker kulturgeografen Ådel Franzén hur koloniträdgårdsverksamhet och utveckling gestaltat sig genom tiderna.

Transkribering Bauers brev

Transkribering Bauers brev

2018 tilldelades Jönköpings läns museum ett bidrag från J A Malmstens minnesfond för att transkribera den brevsamling som tillhör makarna Bauers korrespondens. Museet har i […]

3D scanning av Sagaholmshällarna

3D scanning av Sagaholmshällarna

Sagaholmshögen undersöktes 1971 och visade sig innehålla ett av norra Europas viktigaste slutna fynd av hällristningar. Gravhögen var till stora delar bortgrävd redan före undersökningen, […]