Pågående projekt

Förstudie virtuellt fönster Rumlaborg

Förstudie virtuellt fönster Rumlaborg

Huskvarna Hembygdsförening driver Huskvarna Stadsmuseum i Kruthuset i Huskvarna där en utställning om Rumlaborg gjordes om under 2021-2022. Huskvarna Hembygdsförening beskriver hur de 100 åren […]

Fotografer i Jönköping 1841-1899

Fotografer i Jönköping 1841-1899

Publikationen ”Fotografer i Jönköping 1841–1899” vill lyfta fram människan bakom kameran – de män och kvinnor som gick i täten, som vågade satsa på något […]

John och Ester, en musikalisk livsresa

John och Ester, en musikalisk livsresa

The Bauer Quartet är i startgroparna att producera en musikföreställning om John och Ester Bauers korta men intensiva konstnärsliv tillsammans. Gruppen vill skapa en stark […]

Stadsdelen Liljeholmen

Stadsdelen Liljeholmen

Inom stadsdelen Liljeholmen har flera berömda personer fötts eller varit bosatta, bland annat Dag Hammarskjöld och Agneta Fältskog. Målet med projektet är att ge ut […]

Kolonister och odlare del två

Kolonister och odlare del två

Dokumentation-, bok- och utställningsprojekt om koloniområden och odlarföreningar i Jönköping. Kolonirörelsen uppfyller många av de globala hållbarhetsmålen som handlar om hälsa, god stadsmiljö, integration och […]

Jönköpings stads tänkeböcker 1570-1619

Jönköpings stads tänkeböcker 1570-1619

En förstudie med syfte att utröna möjligheterna för tillgängliggörande och utgivning av källor till stadens historia genom att transkribera och textkritiskt behandla volymer av Jönköpings […]

Jönköpings kolonisatörer

Jönköpings kolonisatörer

I boken Jönköping och stadens kolonisatörer undersöker kulturgeografen Ådel Franzén hur koloniträdgårdsverksamhet och utveckling gestaltat sig genom tiderna.