Projekt

Jönköpings stads tänkeböcker 1570-1619

Jönköpings stads tänkeböcker 1570-1619 Ett pilotprojekt.


Projektdetaljer

Tilldelat anslag
170000 kr
Projektansvarig
Ådel Vestbö Franzén
Samarbetspartners
Jönköpings läns museum
Period
01 June 2022 – 31 May 2023
Pågående projekt

En förstudie med syfte att utröna möjligheterna för tillgängliggörande och utgivning av källor till stadens historia genom att transkribera och textkritiskt behandla volymer av Jönköpings stads tänkeböcker 1571-1619.

En del i denna studie handlar om att metodutveckla sätt att transkribera och textkritiskt behandla en volym av tänkeböckerna.