Projekt

Kolonister och odlare del två

Dokumentation-, bok- och utställningsprojekt om koloniområden och odlarföreningar i Jönköping.


Projektdetaljer

Tilldelat anslag
234000 kr
Projektansvarig
Ådel Vestbö Franzén
Samarbetspartners
Jönköpings läns museum
Period
01 June 2022 – 31 May 2023
Pågående projekt

Dokumentation-, bok- och utställningsprojekt om koloniområden och odlarföreningar i Jönköping.

Kolonirörelsen uppfyller många av de globala hållbarhetsmålen som handlar om hälsa, god stadsmiljö, integration och biologisk mångfald. Flera koloniområdena ligger på attraktiv mark som hotas att tas i anspråk för andra ändamål, såsom byggnation. Trots att kommuner och myndigheter  har lovat att leva upp till hållbarhetsmålen, kan vi möjligen se en konflikt på sikt.

Projektet handlar om dokumentation av ett kulturarv som rör stadsnära odling ur ett historiskt och samtida perspektiv. Tanken är att denna dokumentation även ska resultera i en coffee table bok samt en utställning.