Projekt

3D scanning av Sagaholmshällarna

Med digital teknologi 3D scannas Sagaholmsstenarna då det finns tankar om att det kan finnas spår av ytterligare ristningar vilka dolts av slitage och tidens tand.


Projektdetaljer

Tilldelat anslag
90000 kr
Projektansvarig
Mikael Nordström
Samarbetspartners
Period
13 January 2019 – 31 December 2021


Sagaholmshögen undersöktes 1971 och visade sig innehålla ett av norra Europas viktigaste slutna fynd av hällristningar. Gravhögen var till stora delar bortgrävd redan före undersökningen, framför allt på grund av att den använts som grustäkt. Vid den arkeologiska undersökningen återstod inget av själva gravgömman. Högen, som ursprungligen varit ungefär 23 meter i diameter och uppbyggd av sandiga grästorvor, visade sig ha tre kantkedjor, den inre och yttre i form av klumpstenar och den mittersta bestående av fint tillhuggna sandstenshällar. Hällarna lutade svagt utåt med en noggrann passning till varandra. Sandstenshällarna och den yttre kantkedjan var täckta med ett ca 3 meter brett stenbräm.