Projekt

Nytt skyltprogram för Tändsticks- och Hospitalsområdet.

Projektet ska utveckla nya informationsskyltar som berättar om kulturmiljöns historia på platsen. Dessa ska monteras på Tändsticksområdets och Hospitalsområdets byggnader och vara utformade både på svenska och engelska., samt med QR-kod. Vandringskartor och folder ”På lätt svenska/engelska” ingår i informationskonceptet. Utöver Tändsticksområdet och Hospitalsområdet finns ytterligare platser, byggnader och skulpturer med anknytning till tändsticksindustrin. Dessa ligger i närheten av nämnda områden och kommer tas med i både folder, karta samt QR-kod.


Projektdetaljer

Tilldelat anslag
45000 kr
Projektansvarig
Ann Jonsson
Samarbetspartners
Jönköpings kommun
Period
31 August 2019 – 31 December 2020

Projektets mål är att information kring Tändsticksområdets historia, byggnader och verksamhet ska blir mer lättillgängligt för fler målgrupper, och översiktligt med fler sätt att kunna ta till sig information på. Informationsinsatser för personer med nedsatt funktion, till exempel skyltar, karta och folder på lättläst svenska/engelska är i projektets fokus.