Projekt

Transkribering Bauers brev

Makarna Bauers korrespondens


Projektdetaljer

Tilldelat anslag
350000 kr
Projektansvarig
Liselotte Munther
Samarbetspartners
Uppsala universitet
Period
13 January 2019 – 31 December 2022

2018 tilldelades Jönköpings läns museum ett bidrag från J A Malmstens minnesfond för att transkribera den brevsamling som tillhör makarna Bauers korrespondens. Museet har i sinna samlingar 3000 brev som genom detta sakta men säkert görs tillgängliga på Digitalt museum där orginalen samt transkribering av den något svårlästa texten finns tillgängliga.

Projektet att göra korrespondensen tillgänglig genomförs i tre faser. Under våren 2019 har den första slutförts och tillgängliggjorts för allmänheten.