Projekt

Slutproduktion av en bok om stadsdelen Söder

I denna antologi har tre studier samlats som behandlar var sin epok i Söders historia.


Projektdetaljer

Tilldelat anslag
90000 kr
Projektansvarig
Anders Franzén
Samarbetspartners
Jönköpings läns museum
Period
01 June 2022 – 31 May 2023
Pågående projekt

Stadsdelen Söder växte fram under 1900-talet och kan på många sätt illustrera den allmänna bebyggelseutvecklingen under 100 år. I denna antologi har tre studier samlats som behandlar var sin epok i Söders historia.