Grosshandlanden Johan Adolf Malmstens minnesfond

Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig kulturhistorisk forskning och kulturminnesvård inom Jönköpings gamla stadsområde.

Ansökan kan göras antingen digitalt eller via fysisk postgång. Ansökan ska vara fonden tillhanda senast 31 mars 2021. Besked senast 15/7.

Till ansökan

Senast tillagda nyheter