Nyheter

Stöd 2020/Esther och John Bauers brevsamling

J. A. Malmstens minnesfond har givit fortsatt stöd till transkriberingen av Esther och John Bauers brevsamling. 3000 brev kommer efter avslutat projekt finnas tillgängligt för forskning och fördjupande kring parets liv som konstnärer och familj.