Nyheter

Film om kvarteret Arken finns att se.

Kvarteret Arken är det kvarter i Jönköping, där Smedjegatan möter Östra Storgatan, mellan Hoppets Torg och Hamnkanalen. Filmen berättar om människor och bebyggelse under 400 år. Det är samtidigt en historia om Jönköpings utveckling från 1600-talets början till andra världskriget, då hela kvarteret rivs och det nya Handelsbankshuset uppförs.

Filmen är producerad av Jönköpings läns museum med bidrag från Stiftelsen Grosshandlanden Johan Adolf Malmstens minnesfond för kulturhistorisk forskning och kulturminnesvård.

Filmen är ca 20 minuter lång. Se filmen här .